Punem ţara înainte de orice, datoria înainte de propria persoană, suntem mândri ştiind că tot ceea ce facem este pentru România.

Oferta de școlarizare a Serviciului de Informații Externe în cadrul ACADEMIEI NAȚIONALE DE INFORMAȚII „MIHAI VITEAZUL” din BUCUREȘTI


Serviciul de Informații Externe scoate la concurs, în cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, pentru programul de licență 2021-2024, 20 de locuri, astfel:


Facultate Specializare Nr. locuri
Studii de Intelligence Studii de securitate și informații 10
Informații Psihologie – Informații 10


Programul este adresat atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârstă maximă de 23 de ani, care își doresc o carieră în domeniul securității naționale. Procesul de evaluare pentru accesarea locurilor scoase la concurs de Serviciul de Informații Externe constă în:

 • I.Selecția candidaților, organizată de Serviciul de Informații Externe, conform criteriilor și procedurilor instituționale (etapă cu caracter eliminatoriu):

Procesul de selecție cuprinde următoarele etape:

 1. Înscrierea candidaților se poate face până la data de 8 martie 2021. Persoanele interesate se pot adresa Departamentului de Resurse Umane al Serviciului de Informații Externe, la numerele de telefon 021.231.24.55 și 0741 319 205 în zilele lucrătoare, intervalul orar 08:00-20:00, sau prin accesarea adresei de e-mail resurse_umane@sie.ro.

 2. Susținerea probelor eliminatorii:
  • Interviu de selecție – 09 martie – 02 aprilie;
  • Evaluare psihologică – 05 aprilie – 30 aprilie;
  • Control medical – 3 mai – 21 mai.

 3. Întocmirea dosarului de admitere pe locurile Serviciului de Informații Externe.

Etapele procesului de selecție sunt programate telefonic de reprezentantul Departamentului de Resurse Umane al Serviciului de Informații Externe și se desfășoară în București.

Candidații la concursul de admitere pentru studii de licență la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București, pe locurile Serviciului de Informații Externe trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele cerințe:

 • să aibă cetățenie română și domiciliu stabil în România;
 • să aibă vârsta de până la 23 de ani împliniți în anul organizării concursului;
 • să aibă media la examenul de bacalaureat minimum 7,00;
 • să fie declarați „apt psihologic”;
 • să fie declarați „apt medical”, conform baremelor medicale legale;
 • să nu aibă cazier judiciar și fiscal; să nu se afle în preocuparea autorităților pentru fapte antisociale de orice natură;
 • să nu fie înscris în partide politice, organizații politice ori să se angajeze în scris că va renunța la această calitate și la orice activitate politică, după admiterea la instituția de învățământ militară;
 • să nu fie asociat unic, acționar majoritar ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații ori societăți comerciale, iar dacă se află în una din aceste situații, să se angajeze că după admiterea la instituția de învățământ militară, va renunța la această calitate.
 • Notă: De la condițiile de înscriere prezentate, nu se acordă derogări.

 • II. Concursul de admitere organizat de Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” din București, prin parcurgerea probelor de examen corespunzătoare specializării alese.

Înscrierea la examenul de admitere a candidaților declarați admiși, în urma parcurgerii procesului de selecție, are loc la sediul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul” din București.