Punem ţara înainte de orice, datoria înainte de propria persoană, suntem mândri ştiind că tot ceea ce facem este pentru România.

Oferta de școlarizare a Serviciului de Informații Externe în cadrul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu


Serviciul de Informații Externe scoate la concurs, în cadrul Școlii de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu , pentru promoția 2019-2020, următoarele locuri:

Domeniul de studii / calificare profesională Arma/ specialitatea militară Nr. locuri
Subofițer tehnician electronist comunicații Comunicații și informatică / comunicații 4


Programul este adresat atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârstă de cel mult 28 de ani, împliniți în anul organizării concursului de admitere, care își doresc o carieră în domeniul securității naționale.

Procesul de evaluare pentru accesarea locurilor scoase la concurs de Serviciul de Informații Externe constă în:

 • I. Selecția candidaților, organizată de Serviciul de Informații Externe, conform criteriilor și procedurilor instituționale (etapă cu caracter eliminatoriu);

Procesul de selecție cuprinde următoarele etape:

 1. Înscrierea candidaților, în perioada 27 februarie – 30 martie; persoanele interesate se pot adresa Departamentului de Resurse Umane al Serviciului de Informații Externe, la numerele de telefon 021.231.24.55 și 0741.319.205, în zilele lucrătoare, intervalul orar 08:00-20:00, sau prin accesarea adresei de e-mail resurse_umane@dci.ro.

 2. Susținerea probelor eliminatorii:
  1. Interviu de selecție – perioada 17 martie – 17 aprilie;
  2. Evaluare psihologică – 06 aprilie – 8 mai;
  3. Control medical – 11 mai – 15 mai;

  4. Toate probele au loc în București.
 3. Întocmirea dosarului de admitere pe locurile Serviciului de Informații Externe.

Etapele procesului de selecție sunt programate telefonic de reprezentantul Departamentului de Resurse Umane al Serviciului de Informații Externe și se desfășoară în București.

Candidații la concursul de admitere, pe locurile Serviciului de Informații Externe trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele cerințe:

 • să aibă cetățenie română şi domiciliul stabil în România;
 • să aibă vârsta de până la 28 de ani împliniți în anul organizării concursului;
 • să aibă examenul de bacalaureat promovat;
 • să fie declarați „apt psihologic”;
 • să fie declarați „apt medical”, conform baremelor medicale legale;
 • să nu aibă cazier judiciar și fiscal; să nu se afle în preocuparea autorităților pentru fapte antisociale de orice natură;
 • să nu fie înscris în partide politice, organizații politice ori să se angajeze în scris că va renunța la acestă calitate și la orice activitate politică, după admiterea la instituția de învățământ militară;
 • să nu fie asociat unic, acționar majoritar ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații ori societăți comerciale, iar dacă se află în una din aceste situații, să se angajeze că după admiterea la instituția de învățământ militară, va renunța la această calitate.
 • Notă: De la condițiile de înscriere prezentate, nu se acordă derogări.
 • II. Concursul de admitere organizat de Școala de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu”, prin parcurgerea probelor de examen corespunzătoare specializării alese.

Înscrierea la examenul de admitere a candidaților declarați admiși în urma parcurgerii procesului de selecție are loc la sediul Școlii de Maiștri Militari și Subofițeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu.