Punem ţara înainte de orice, datoria înainte de propria persoană, suntem mândri ştiind că tot ceea ce facem este pentru România.

OFERTA DE ȘCOLARIZARE A SERVICIULUI DE INFORMAȚII EXTERNE ÎN CADRUL ACADEMIEI NAȚIONALE DE INFORMAȚII „MIHAI VITEAZUL”


Serviciul de Informații Externe scoate la concurs, în cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”, pentru programul de licență 2019-2022, 10 locuri, astfel:


Facultate Specialitate Nr. locuri
Studii de Intelligence Studii de securitate și informații 5
Informații Psihologie-informații 5


Programul este adresat atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă 23 de ani, care își doresc o carieră în domeniul securității naționale.

Procesul de evaluare pentru accesarea locurilor scoase la concurs de Serviciul de Informații Externe constă în:

 • I. Selecția candidaților, organizată de Serviciul de Informații Externe, conform criteriilor și procedurilor instituționale (etapă cu caracter eliminatoriu);
 •  
 • II. Concursul de admitere organizat de Academia Națională de Informații, prin parcurgerea probelor de examen corespunzătoare specializării alese.

I. Procesul de selecție cuprinde următoarele etape:

 1. Înscrierea candidaților, în perioada 3-24 aprilie; persoanele interesate se pot adresa Departamentului de Resurse Umane al Serviciului de Informații Externe, la numărul de telefon 021.231.2455 sau la adresa de e-mail resurse_umane@sie.ro (cu precizarea următoarelor informații: nume, prenume, data nașterii, număr de telefon).
 2. Interviu de selecție – perioada 8-25 aprilie;
 3. Evaluare psihologică – perioada 06-17 mai;
 4. Control medical – perioada 20-31 mai.
 5. Întocmirea dosarului de admitere pe locurile Serviciului de Informații Externe.

Etapele procesului de selecție sunt programate telefonic de reprezentatul Departamentului Resurse Umane al Serviciului de Informații Externe și se desfășoară în București.

Candidații la concursul de admitere pentru studii de licență la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” pe locurile Serviciului de Informații Externe trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerințe:

 • să aibă cetățenie română şi domiciliul stabil în România;
 • să aibă vârsta de maximum 23 ani;
 • să aibă media la examenul de bacalaureat minimum 7,00;
 • să aibă mediile anuale la purtare 10,00;
 • să aibă o stare de sănătate bună;
 • să nu aibă cazier judiciar și fiscal; să nu se afle în preocuparea autorităților pentru fapte antisociale de orice natură;
 • să nu fie înscris în partide politice, organizații politice ori să se angajeze în scris că va renunța la acestă calitate și la orice activitate politică, după admiterea la instituția de învățământ militară;
 • să nu fie asociat unic, asociat majoritar ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații ori societăți comerciale, iar dacă se află în una din aceste situații, să se angajeze că, după admiterea la instituția de învățământ militară, va renunța la această calitate.

II. Înscrierea la examenul de admitere a candidaților declarați „admiși” în urma parcurgerii procesului de selecție are loc la sediul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul”.