Punem ţara înainte de orice, datoria înainte de propria persoană, suntem mândri ştiind că tot ceea ce facem este pentru România.

OFERTA DE ȘCOLARIZARE A SERVICIULUI DE INFORMAȚII EXTERNE ÎN CADRUL ACADEMIILOR MILITARE


Serviciul de Informații Externe scoate la concurs în anul universitar 2017-2018, 13 locuri în cadrul Academiei Tehnice Militare din București și 2 locuri în cadrul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu’’ din Sibiu, după cum urmează :

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ din BUCUREȘTI

Facultate Domeniul de licență Specializare Nr. locuri
Mecatronică și sisteme integrate de armament Inginerie civilă Construcții și fortificații 1
Sisteme electronice și informații militare Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Comunicații pentru apărare și securitate 4
Echipamente și sisteme electronice militare 3
Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare și sisteme informatice pentru apărarea și securitatea națională 5


ACADEMIA FORȚELOR TERESTRE ,,NICOLAE BĂLCESCU”- SIBIU

Facultate Domeniul de licență Specializare Nr. locuri
Management militar Științe militare, informații și ordine publică Management economico-financiar 2

Programul este adresat atât elevilor aflați în clasa a XII-a, cât și absolvenților cu diplomă de bacalaureat, cu vârsta maximă 23 de ani, care își doresc o carieră în domeniul securității naționale. Admiterea la academiile militare pe locurile Serviciului de Informații Externe oferă posibilitatea dezvoltării unei cariere specifice într-un mediu dinamic, inovator, cu perspective de desfășurare a activității pe spații externe, potrivit intereselor și nevoilor instituționale.

Procesul de evaluare pentru accesarea locurilor scoase la concurs de Serviciul de Informații Externe constă în:

 • I. Selecția candidaților, organizată de Serviciul de Informații Externe, conform criteriilor și procedurilor instituționale (etapă cu caracter eliminatoriu).
 •  
 • II. Concursul de admitere organizat de Academia Tehnică Militară, respectiv Academia Forțelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu” din Sibiu, prin parcurgerea probelor de examen corespunzătoare specializării alese.

I. Procesul de selecție cuprinde următoarele etape:

 1. Înscrierea candidaților; persoanele interesate se pot adresa Departamentului de Resurse Umane al Serviciului de Informații Externe, la numărul de telefon: 021.231.2455
 2. Întocmirea dosarului de admitere pe locurile Serviciului de Informații Externe.
 3. Susținerea probelor eliminatorii:
  1. Interviu de selecție;
  2. Evaluare psihologică;
  3. Control medical.

Etapele procesului de selecție sunt programate telefonic de reprezentatul Departamentului Resurse Umane al Serviciului de Informații Externe și se desfășoară în București.

Candidații la concursul de admitere pentru studiile de licență pe locurile Serviciului de Informații Externe trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele cerințe:

 • să aibă cetățenie română şi domiciliul stabil în România;
 • să aibă vârsta de maxim 23 de ani;
 • să aibă media la examenul de bacalaureat minimum 7,00;
 • să aibă mediile anuale la purtare minimum 9,00;
 • să aibă o stare de sănătate bună;
 • să nu aibă cazier judiciar și fiscal; să nu se afle în preocuparea autorităților pentru fapte antisociale de orice natură;
 • să nu fie înscris în partide politice, organizații politice ori să se angajeze în scris că va renunța la acestă calitate și la orice activitate politică, după admiterea la instituția de învățământ militară;
 • să nu fie asociat unic, asociat majoritar ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizații ori societăți comerciale, iar dacă se află în una din aceste situații, să se angajeze că, după admiterea la instituția de învățământ militară, va renunța la această calitate.

II. Înscrierea la examenul de admitere a candidaților declarați „admiși” în urma parcurgerii procesului de selecție are loc la sediile academiilor militare, conform datei și intervalului orar specificate de către reprezentanții acestora.