Punem ţara înainte de orice, datoria înainte de propria persoană, suntem mândri ştiind că tot ceea ce facem este pentru România.
21 Feb 2019

Stagii de practică studenţească organizate în anul 2019:

1. Domeniul OSINT

Pe baza Protocoalelor de colaborare încheiate cu Universitatea din Bucureşti (UB) și Academia de Studii Economice din București (ASE), în cursul anului 2019, Serviciul de Informaţii Externe continuă tradiţia organizării şi desfăşurării stagiului de practică în domeniul OSINT (Open Source Intelligence), destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat, după cum urmează:

 • UB – Facultățile de Filosofie, Istorie, Jurnalism şi Știinţele Comunicării, Limbi şi Literaturi Străine, Știinţe Politice, Psihologie și Științele Educației , respectiv la sfârşitul ciclului de masterat, cu durata de 1 an, la Facultatea de Drept;
 • ASE – toate facultățile.
Stagiul este structurat în două serii de practică, desfăşurate în lunile iulie și august, la fiecare serie putând participa, de regulă, patru studenţi. Numărul de credite transferabile care va fi obţinut în urma desfăşurării stagiilor menţionate se stabilește de către UB și ASE.

Stagiul oferă studenţilor participanţi posibilitatea de a dobândi experienţă practică, complementară studiilor universitare, într-un domeniu de activitate rezervat profesioniştilor de elită. Oferim, astfel, o oportunitate pe care partenerii noştri euroatlantici o utilizează de mult timp în dialogul cu mediul universitar.

Pentru a fi acceptaţi la stagiul de practică, doritorii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

 • au cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • nu au cazier judiciar.
Mediile obținute la examenele de licență și masterat constituie criterii de departajare în procesul de selecție pentru participarea la stagiul de practică.

În vederea înscrierii la stagiu, studenţii interesaţi vor pregăti, în două exemplare, un dosar care conţine:

 • a) cerere de înscriere, în care se va preciza și motivația participării la stagiu (modelul se găsește la secretariatele facultăților cuprinse în program, precum și: pentru UB, la secretariatul Senatului Universităţii din Bucureşti; pentru ASE, la secretariatul de la sala 0210 din Clădirea Ion N. Angelescu);
 • b) curriculum vitae actualizat;
 • c) cel puţin două recomandări din partea unor personalităţi academice sau universitare din domeniul de referinţă ştiinţifică al studentului;
 • d) adeverinţă care să ateste urmarea cursurilor masterale, nota de admitere și media primei sesiuni de examene;
 • e) copie a diplomei de licenţă ori a adeverinței de absolvire a studiilor de licență;
 • f) copie a actului de identitate.

Dosarele se depun, cel târziu până la data de 30 aprilie, astfel:

 • pentru UB: la Secretariatul General /Secretariatul Senatului Universităţii din Bucureşti;
 • pentru ASE: la Secretariatul de la sala 0210 din Clădirea Ion N. Angelescu.
Selecţia studenţilor care îndeplinesc condiţiile de participare se realizează de către comisii comune de evaluare, formate din reprezentanţi ai Rectoratului UB / ASE şi ai Serviciului de Informații Externe. Având în vedere specificul instituţiei, procesul de selecţie urmăreşte identificarea cu precădere a masteranzilor interesaţi de domeniile geopoliticii şi relaţiilor internaţionale, care au abilităţi de gândire strategică şi cunosc limbi străine. Activitatea Comisiei, care constă în analiza dosarelor depuse de candidaţi şi, dacă este nevoie, în interviuri cu aceştia, se finalizează până la data de 1 iunie.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate:

 • pentru UB: la Secretariatul Senatului Universităţii din Bucureşti (Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46), telefon: 021-3059713;
 • pentru ASE: la Secretariatul Direcției Relații cu Mediul de Afaceri, Piața Romană nr. 6, sala 0210 din Clădirea Ion N. Angelescu, telefoane: 0213191900int. 530 sau 0372715511.

2. Domeniul CRIPTOLOGIE

Pe baza Protocoalelor de colaborare încheiate cu Universitatea din Bucureşti (UB) şi Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), în cursul anului 2019, Serviciul de Informaţii Externe continuă tradiţia organizării stagiului de practică în domeniul CRIPTOLOGIE, destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat, la următoarele facultăţi:

 • Facultatea de Matematică şi Informatică din UB;
 • Facultatea de Automatică şi Calculatoare din UPB;
 • Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din UPB.
Stagiul va avea durata de o lună, în perioada iunie – iulie, numărul de locuri puse, de regulă, la dispoziţie fiind de 4. Numărul de credite transferabile care va fi obţinut în urma desfăşurării stagiului se stabileşte de către fiecare universitate.

Stagiul oferă studenţilor participanţi posibilitatea de a dobândi experienţă practică, complementară studiilor universitare, într-un domeniu de activitate rezervat profesioniştilor de elită. Oferim, astfel, o oportunitate pe care partenerii noştri euroatlantici o utilizează de mult timp în dialogul cu mediul universitar.

Pentru a fi acceptaţi la stagiul de practică, doritorii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii :

 • au cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • nu au cazier judiciar;
 • Mediile obținute la examenele de licență și masterat constituie criterii de departajare în procesul de selecție pentru participarea la stagiul de practică.

  Suplimentar, pentru facultățile din UPB:
 • au absolvit cursurile universitare cu media la examenul de licenţă peste 8;
 • au fost admişi la cursurile de masterat cu nota peste 8.
În vederea înscrierii la stagiu, studenţii interesaţi vor depune la secretariatele facultăţilor menţionate, cel târziu până la data de 1 mai, în două exemplare, un dosar care conţine:
 • a) cerere de înscriere, în care se va preciza și motivația participării la stagiu (disponibilă la secretariatele facultăţilor menţionate);
 • b) curriculum vitae actualizat;
 • c) cel puţin două recomandări din partea unor personalităţi academice sau universitare din domeniul de referinţă ştiinţifică al studentului;
 • d) copie a diplomei de licenţă sau adeverință care să ateste nota la licență;
 • e) copie a suplimentului la diploma de licență (copia foii matricole) sau adeverință care să ateste mediile anilor de studiu (pentru studenții de la UPB);
 • f) adeverinţă care să ateste înscrierea studentului la masterat, nota cu care a fost admis şi media primei sesiuni de examene la master;
 • g) copie a actului de identitate.

Selecţia studenţilor care îndeplinesc condiţiile de participare se realizează de către comisii comune de evaluare, formate din reprezentanţi ai Rectoratului UB sau ai UPB şi ai Serviciului de Informații Externe. Având în vedere specificul instituţiei, procesul de selecţie urmăreşte identificarea cu precădere a masteranzilor interesaţi de cercetare care au abilităţi de gândire analitică și deţin competenţe profesionale de bază din domeniul matematicii şi programării. Activitatea Comisiei, care constă în analiza dosarelor depuse de candidaţi şi, dacă este nevoie, în interviuri cu aceştia, se finalizează până la data de 1 iunie.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la secretariatele facultăţilor menţionate sau, pentru studenţii UB, la Secretariatul Senatului Universităţii din Bucureşti (Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46), telefon: 021-3059713.


3. Domeniul SECURITATE INFORMATICĂ

Pe baza Protocolului de colaborare încheiat cu Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), în cursul anului 2019, Serviciul de Informaţii Externe continuă tradiţia organizării stagiilor de practică oferind domeniul de actualitate - SECURITATE INFORMATICĂ.

Stagiul este destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat, la următoarele facultăţi:

 • Facultatea de Automatică şi Calculatoare;
 • Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
Stagiul va avea durata de o lună, în perioada iunie - iulie. Numărul de credite transferabile care va fi obţinut în urma desfăşurării stagiului se stabileşte de către universitate.

Stagiul oferă studenţilor participanţi posibilitatea de a dobândi experienţă practică, complementară studiilor universitare, într-un domeniu de activitate rezervat profesioniştilor de elită.

Pentru a fi acceptaţi la stagiul de practică, doritorii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii :

 • au cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • nu au cazier judiciar;
 • au absolvit cursurile universitare cu media la examenul de licenţă peste 8;
 • au fost admişi la cursurile de masterat cu nota peste 8.
În vederea participării la stagiu, studenţii interesaţi vor depune la secretariatul facultăţii menţionate, cel târziu până la data de 1 mai, în două exemplare, un dosar de înscriere care conţine:
 • a) cerere de înscriere, în care se va preciza și motivația participării la stagiu (disponibilă la secretariatul facultăţii);
 • b) curriculum vitae actualizat;
 • c) cel puţin două recomandări din partea unor personalităţi academice sau universitare din domeniul de referinţă ştiinţifică al studentului;
 • d) copie a diplomei de licenţă sau adeverință care să ateste nota la licență;
 • e) copie a suplimentului la diploma de licență (copia foii matricole) sau adeverință care să ateste mediile anilor de studiu;
 • f) adeverinţă care să ateste înscrierea studentului la masterat, nota cu care a fost admis şi media primei sesiuni de examene la master;
 • g) copie a actului de identitate.

Selecţia studenţilor care îndeplinesc condiţiile de participare se realizează de către o Comisie comună de evaluare, formată din reprezentanţi ai UPB şi ai SIE. Având în vedere specificul instituţiei, procesul de selecţie urmăreşte identificarea cu precădere a masteranzilor interesaţi de cercetare care au abilităţi de gândire analitică și deţin competenţe profesionale de bază din domeniul securității informatice şi programării. Activitatea Comisiei, care constă în analiza dosarelor depuse de candidaţi şi, dacă este nevoie, în interviuri cu aceştia, se finalizează până la data de 1 iunie.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la secretariatele facultăţilor.

4. Domeniul CRIPTOLOGIE ȘI SECURITATE INFORMATICĂ

În baza Protocolului de colaborare încheiat cu Academia de Studii Economice din București (ASE), în cursul anului 2019, Serviciul de Informaţii Externe organizează un stagiu de practică într-un domeniu de actualitate - CRIPTOLOGIE ȘI SECURITATE INFORMATICĂ, destinat studenţilor aflaţi la sfârşitul primului an de masterat din facultățile ASE.

Stagiul va avea durata de o lună, în perioada iunie - iulie, numărul de locuri puse, de regulă, la dispoziţie fiind de 4. Numărul de credite transferabile care va fi obţinut în urma efectuării stagiului se stabileşte de către ASE.

Stagiul oferă studenţilor participanţi posibilitatea de a dobândi experienţă practică, complementară studiilor universitare, într-un domeniu de activitate rezervat profesioniştilor de elită. Oferim, astfel, o oportunitate pe care partenerii noştri euroatlantici o utilizează de mult timp în dialogul cu mediul universitar.

Pentru a fi acceptaţi la stagiul de practică, doritorii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

 • au cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • nu au cazier judiciar.
 • Mediile obținute la examenele de licență și masterat constituie criterii de departajare în procesul de selecție pentru participarea la stagiul de practică.
În vederea înscrierii la stagiu, studenţii interesaţi vor depune la secretariatul de la sala 0210 din Clădirea Ion N. Angelescu, cel târziu până la data de 30 aprilie, în două exemplare, un dosar care conţine:

 • a) cerere de înscriere, în care se va preciza și motivaţia participării la stagiu (modelul se găsește la secretariatul facultății și la secretariatul de la sala 0210 din Clădirea Ion N. Angelescu);
 • b) curriculum vitae actualizat;
 • c) cel puţin două recomandări din partea unor personalităţi academice sau universitare din domeniul de referinţă ştiinţifică al studentului;
 • d) copie a diplomei de licenţă sau adeverință care să ateste nota la licență;
 • f) adeverinţă care să ateste urmarea cursurilor universitare de master, cu menționarea notei de admitere și a mediei primei sesiuni de examene;
 • g) copie a actului de identitate.
Selecţia studenţilor care îndeplinesc condiţiile de participare se realizează de către o Comisie comună de evaluare, formată din reprezentanţi ai Rectoratului Academiei de Studii Economice şi ai Serviciului de Informații Externe. Având în vedere specificul instituţiei, procesul de selecţie urmăreşte identificarea cu precădere a masteranzilor interesaţi de cercetare care au abilităţi de gândire analitică, deţin competenţe profesionale de bază din domeniul matematicii, securității informatice și programării. Activitatea Comisiei, care constă în analizarea dosarelor depuse de candidaţi şi, dacă este nevoie, în interviuri cu aceştia, se finalizează până la data de 1 iunie.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate la Secretariatul Direcției Relații cu Mediul de Afaceri, Piața Romană nr. 6, sala 0210 din Clădirea Ion N. Angelescu, telefon: 021.319.1900 / 530.