Alege! | Personalul SIE | Oferta de angajare | Condiţii de încadrare
Personalul Serviciului de Informaţii Externe
 
 

Repere etice
   

Un angajat al SIE trebuie să fie, în primul rând, loial ţării sale. Fără un ţel suprem, precum acela al serviciului în slujba ţării sale, nu ar putea depăşi barierele din munca specifică.
Un angajat SIE trebuie să fie inteligent, cultivat, echilibrat ca temperament şi cu o dorinţă de perfecţionare continuă. Trebuie să posede acel simţ al comunicării pentru a obţine informaţia vitală pentru misiunea sa.
Apoi trebuie să fie un specialist pe problematica ce constituie obiectul muncii sale, să dispună de o cultură generală solidă şi să aibă o înclinaţie nativă pentru limbile străine.

De asemenea, să accepte restricţionarea, parţială sau totală, a unor drepturi şi libertăţi civice; să păstreze confidenţialitatea strictă în legătură cu activitatea SIE şi statutul său de angajat al Serviciului; să adopte un comportament care nu afectează interesele şi imaginea instituţiei.

 

Repere organizaţionale

   

Personalul instituţiei se compune din cadre militare, militari angajaţi pe bază de contract, respectiv soldaţi şi gradaţi voluntari, şi salariaţi civili (art. 13 din Legea 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea SIE).
Cadrele militare ale SIE au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute pentru militarii Armatei Române de reglementările legale, statutul şi regulamentele militare. Ele sunt constituite în corpuri militare, conform nivelului de pregătire şi gradelor deţinute, respectiv ofiţeri (studii superioare), maiştri militari şi subofiţeri (studii medii).
Soldaţii şi gradaţii voluntari constituie un corp distinct de personal militar, angajat pe bază de voluntariat pe o perioada determinată.
Salariaţii civili se supun prevederilor Codului muncii precum şi celorlalte prevederi desprinse din Legea SIE şi regulamentele instituţiei.

 

Prezent şi perspective
   

Statutul cadrelor militare (Legea 80/1995) prevede interzicerea sau restrângerea unor drepturi şi libertăţi, modalitatea de recompensare ori sancţionare, precum şi criteriile de selecţionare, acordare a gradelor, apreciere şi promovare în funcţie a cadrelor militare.

Având în vedere statutul special al ofiţerilor de informaţii, conferit de obligaţiile profesionale specifice, precum şi de riscurile la care se expun în procesul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, în prezent se află în dezbatere la Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor Proiectul de Lege privind Statutul ofiţerilor de informaţii, document adoptat de Senat.

Actul normativ urmează să reglementeze cariera profesională, drepturile şi obligaţiile ofiţerilor de informaţii. Aceştia desfăşoară activităţi specializate în domeniul securităţii naţionale a României şi sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele stabilite prin lege.